Do experience and gender impact auditors’ moral awareness?

An auditor’s signature signals to key stakeholders whether a firm’s financial information is to be trusted or not. Their ability to recognize inconsistencies and ethical issues is of paramount importance in this process. But what impacts their ability to identify ethical issues? The study in which we address this question was recently accepted for publication in Managerial Auditing Journal, and below we present our key findings.

Continue reading

De accountantspraktijk moet veranderen

Startup Stock Photos

Grote accountantskantoren zijn volop in het nieuws, en niet al te positief[1]. Op 25 september verscheen een kritisch rapport van de AFM[2] en de reacties uit verschillende hoeken lieten aan duidelijkheid niets te wensen over[3]. Ook de accountantskantoren zelf erkenden de rapporten en beloofden – opnieuw – beterschap[4]. De voorgestelde ingrepen zijn enorm: een verplichte raad van commissarissen, maximale bonussen van 20% en een striktere scheiding tussen advies en controle. Maar is dat genoeg? In deze bijdrage argumenteer ik dat wellicht nóg meer nodig is om het systeem van accountantscontroles structureel te verbeteren.

Continue reading