Do experience and gender impact auditors’ moral awareness?

An auditor’s signature signals to key stakeholders whether a firm’s financial information is to be trusted or not. Their ability to recognize inconsistencies and ethical issues is of paramount importance in this process. But what impacts their ability to identify ethical issues? The study in which we address this question was recently accepted for publication in Managerial Auditing Journal, and below we present our key findings.

Continue reading

Prestatiebeloning in het onderwijs, goed idee?

wood-houses-school-old

“Als docenten niet presteren… beloon ze dan op basis van geleverde prestaties!” Dat lijkt in eerste instantie een goed idee; een beloning als iemand goed presteert, en een ‘bestraffing’ (of onthouding van beloning) als iemand slecht presteert. De onderliggende aanname echter van dergelijke ideeën is dat prestatiebeloningen de productiviteit van docenten laat toenemen, en dus, dat iets buiten henzelf, hen motiveert om goed werk te leveren. Met andere woorden: de aanname is dat docenten met name extrinsiek gemotiveerd zijn.  Echter, wat relatief onbekend lijkt te zijn, is dat als mensen eigenlijk niet extrinsiek, maar vooral intrinsiek gemotiveerd zijn, deze prestatiebeloning op langere termijn meer kwaad dan goed kan doen!

Continue reading