Prestatiebeloning in het onderwijs, goed idee?

wood-houses-school-old

“Als docenten niet presteren… beloon ze dan op basis van geleverde prestaties!” Dat lijkt in eerste instantie een goed idee; een beloning als iemand goed presteert, en een ‘bestraffing’ (of onthouding van beloning) als iemand slecht presteert. De onderliggende aanname echter van dergelijke ideeën is dat prestatiebeloningen de productiviteit van docenten laat toenemen, en dus, dat iets buiten henzelf, hen motiveert om goed werk te leveren. Met andere woorden: de aanname is dat docenten met name extrinsiek gemotiveerd zijn.  Echter, wat relatief onbekend lijkt te zijn, is dat als mensen eigenlijk niet extrinsiek, maar vooral intrinsiek gemotiveerd zijn, deze prestatiebeloning op langere termijn meer kwaad dan goed kan doen!

Continue reading

De geboorte van de rendementstudent

calculator-scientific

Studenten worden de laatste jaren steeds meer geprikkeld om het zogenoemd ‘studierendement’ te verhogen. Neem bijvoorbeeld het bindend studie advies (BSA), waarbij de eerstejaars studenten verplicht worden een bepaald aantal studiepunten (vaak 45)  te behalen om de studie te mogen continueren. Daarnaast wordt onder de vlag van ‘onderwijsintensivering’ het aantal verplichte contacturen op universiteiten verhoogd en wordt hier en daar al gesproken over het invoeren van het zogenaamde ‘klassensysteem’ op universiteiten, een systeem waarbij je in een bepaald studiejaar kan ‘halen’ door eventuele onvoldoendes te compenseren met voldoendes. Continue reading