Study on motivation and management published

accomplishment-adult-business-1589886.jpg

Together with Paula van Veen-Dirks and Henk ter Bogt, I published this week a paper in the European Accounting Review. In the paper we study the relation between management control, intrinsic and extrinsic motivation, and performance. We use survey data from 105 departments from Dutch municipalities to test our hypotheses.

Continue reading

Can performance metrics harm performance?

patricia-serna-415257-unsplash

(This article was also published on IE Business School’s corporate relations page IE Insights.)

Can performance measurement systems negatively impact performance? A recent study (“Performance measurement, cognitive dissonance and coping strategies: exploring individual responses to NPM-inspired output control”) suggests this, finding that employee behavior can change when performance is being measured. When subjected to such scrutiny, professionals sometimes rather focus on easily measurable tasks, while avoiding activities that are not measured or do that do not yield results in the short term. And that may harm the (long-term) performance of professionals and organizations.

Continue reading

Why business education needs to integrate ethics and technics

cropped-pexels-photo-12064.jpeg

[An edited and shortened version of this article was published in The Guardian.]

Although topics in business education such as accounting and finance may seem merely technical, they often bear major ethical implications. Business education should therefore aim to make students aware of the moral side of business decisions.

Continue reading

New publication in Accounting Education

accomplishment-celebrate-ceremony-267885.jpg

Last week, I published a paper in Accounting Education about the presence (and absence) of ethical considerations in management accounting textbooks..

Drawing on the work of Alisdair MacIntyre, I argue that management accounting (MA) instruments such as performance measurement are not morally neutral, but instead bear moral implications. Therefore, I contend that MA students should be trained to take these moral implications into consideration alongside MA’s technical aspects. A content analysis is carried out to examine the integration of ethical considerations in top-ranked MA textbooks.

Continue reading

Er gaat niets boven…gaswinning?

pexels-photo

Een recent visiedocument van Shell stelt dat het ‘verstandig’ is om de Groningse gasvoorraad ‘maximaal’ te benutten. Op die manier kan namelijk de energietransitie worden bekostigd. In deze bijdrage belicht ik de gebruikte redenatie waarmee Shell politici en publieke opinie probeert te beïnvloeden. Shell kenmerkt zich vooral door een zogenaamde ‘doel-heiligt-de-middelen’ ethiek.

Continue reading

Té veel controle leidt tot problemen lange termijn

Security cameras

Nederlandse organisaties in de publieke sector werden de laatste jaren hard getroffen door bezuinigingen. Het zijn de stevigste bezuinigingen sinds de Tweede Wereldoorlog en de effecten ervan zijn merkbaar in de hele samenleving (Borooah 2014). In één van de studies uit mijn promotieonderzoek [1] stel ik de vraag hoe het alledaagse management van medewerkers beïnvloed wordt door bezuinigingen en hoe eventuele negatieve effecten van bezuinigingen kunnen worden bestreden. In deze bijdrage ga ik hier kort op in en doe ik enkele suggesties op basis van de bevindingen uit het promotieonderzoek.

Continue reading

De verborgen effecten van bezuinigingen

numbers-money-calculating-calculation

De financiële crisis heeft ertoe geleid dat verschillende overheden, zowel lokaal als centraal, fors hebben moeten bezuinigen. De centrale overheid snoeide in haar taken en decentraliseerde een deel hiervan naar gemeenten, die niet zelden zelf al in financieel zwaar weer zaten. De gemeenten op hun beurt moesten vervolgens meer taken uitvoeren met – relatief – minder geld. Hoewel ik erken dat dergelijke bezuinigingen soms nodig waren en op korte termijn misschien ook financiële positie verbeterden, geven de bevindingen uit mijn proefschrift aanleiding om goed te kijken naar de meer indirecte effecten van dergelijke bezuinigingen op de werkvloer. Continue reading

Wat mag bedrijfsethiek kosten?

pexels-photo1

Oorverdovende stilte, oud nieuws en bedrijfsethiek. Stuk voor stuk oxymorons: twee termen die elkaar lijken tegen te spreken, maar in samenhang toch iets van betekenis uitdrukken. In dit blog ga ik kort in op de schijnbare tegenstelling tussen ethiek en bedrijfseconomie en stel ik dat waardecreatie niet alleen maar over geld gaat.

Continue reading